庄子:少就是多,慢就是快,舍就是得

评论

庄子:少就是多,慢就是快,舍就是得

这些年来,我做的最多的事情就是对于自我的探索。在此也声明一下,我是典型的INTP性格。虽然,不是太局限于这些框框的东西,但是有些东西的确反映了我的性格。

一、少就是多

我有一个最大的缺点,那就是三分钟热度,不够坚持。做任何事情,都是为了想弄明白那个东西,而不是为了别的。例如过去一二十年,我探索减肥、探索辟谷,探索自然农法。刚开始了解的时候有很大的热情,可是一旦了解了这个东西之后,那种热情就慢慢消失了。

曾经,我以为自然农法可能是我探索的最后一站了。实际上,也不是。

只能说现在还没有失去热情。

实际上,比起这些东西,我还是对哲学、国学、老庄思想更感兴趣。即便发展自然农法,也只是出于兴趣爱好,而不会去以这个为主体了。

所以,接下来,我也要慢慢的减少一些该做的事情了。有时候看起来做了很多事情,可是最后却什么也没干好。尤其对于我这种三分钟热度的人来说,必须确定一个领域,持续的研究下去。这个领域必须足够深才行,可能需要几十年去探索才行。而不是马上就能弄明白的。

所以,有时候,少就是多。最重要的事情之一一件。做了这件事,其它事就可以少做甚至不做了。

二、慢就是快

之前,做过很多年的减肥指导。但是,我发现一个问题,那就是减肥这件事是很难保持的。

有的时候,我们想急于求成,可能短时间内确实减了不少。但是过不了多长时间就又反弹回去了。

与其这样,我们还不如一开始就放慢速度。哪怕只求一个月减3斤,一年也能减掉36斤。而不是一个月减10斤,减了三个月减了30斤,结果没多长时间又反弹回去了。

我们一直在说自然生长,实际上,这也是一个自然生长的过程。

还有一件事,那就是,我们总是迟迟不敢做自己想做的事情,认为只要有了某个条件再去做某件事,结果,你会发现,但凡抱着这样心理的,那件事情估计就做不成了。

所以,有时候还是需要点激情的,有了想法就去做。否则,过了一段时间,可能就忘了那个想法了。

我们之所以不敢去做那件难的事,而去做一些看似简单的事,就是担心、害怕、恐惧、贪快。最后却发现,慢就是快。

三、舍就是得

最近几年,兴起了一股断舍离的风气,我认为这是好事。但是断舍离,不只是断舍掉一些衣物、不用的东西什么的。而是,对于一些不能滋养身心的东西也要适当的舍掉。

例如,你同时做着好几件事情,这里面可能就有耗费精力的事情。如果它长期的让你产生内耗,那就果断的放弃了。

还是那句话,我们的精力是有限的,即使有三头六臂,也不可能把所有的事情都能做好的。即便是那些兴趣广泛的人,也是有一个持续关注的领域。

就像《英雄之旅》里面说的一样,只有放弃一件事,才能得到另一件事。例如,你打算从北京到南京,只有离开北京之后才能到达南京,而不是可以同时呆在两个地方。

就像蝉蛹变成知了一样,它只有脱掉原来的那层壳,才能蜕变成知了。而不是说,可以同时待在壳里还能长出翅膀来。不过,我也见过类似的没有发育好的知了,它们一般寿命很低就夭折了。

我们也经常说舍得、舍得,有舍才有得。不把杯子里的水倒掉,是装不下新水的。

最近,阅读庄子,给了我上面这几点感受:少就是多,慢就是快,舍就是得,望大家共勉。

公众号:杨甲鹏

福利:关注本站微信公众号:秘术网,回复:666,赠送247本相面、手相、盲人派算命、摸骨、铁板神算、解梦、测字、占星等秘术古本!
  • 微信:1715524655
  • weinxin
  • 公众号:秘术网
  • weinxin
  • 本文由 发表于 2024年4月25日 10:39:35
  • 本站部分内容来源于用户提供或转载自优质网络合作媒体,旨在传递信息,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。如您有版权权益方面的问题,请及时联系我方更改和处理!
怀宁县古埂坝大司马汪道亨之祖山,飞天蜈忪 国学

怀宁县古埂坝大司马汪道亨之祖山,飞天蜈忪

立老阳乾巽兼少阴戌辰二分,坐天廐向太乙,旁照天魁天罡,文曲逆行,为阳就阴位,乃父母就逆子之变局。水左来,宜根丑或卯甲相兼出坤。未右来宜午丁出卯甲合法。卦象同前。龙必右偏,如壬戌则可。若左偏,如乙亥则不...
四缘立穴,六白主运,中元甲子大发五十年 国学

四缘立穴,六白主运,中元甲子大发五十年

“乾遇巽时观月窟”:“乾遇巽时” 巽下乾上,是《周易》里的姤卦。“姤者 ,遇也”,所以说乾遇巽时。姤是十二消息卦之一,表示阳极阴生之处,是一阴初起时,这就是月窟,对应于天时,即是二十四节气的夏至,夏至...
立老阳巽乾兼少阳巳亥三分,坐太乙向天廐 国学

立老阳巽乾兼少阳巳亥三分,坐太乙向天廐

立老阳巽乾兼少阳巳亥三分,坐太乙向天廐,旁照天屏天皇,武曲顺行,为双阳之位,亦父母依顺子之吉局。水来左,宜午或丁,宜辛或坤申相兼,出根或出子癸。右来,宜根寅相兼,或子癸出坤合法。若当面水聚亦妙。 山龙...
天元龙下:四绿主运,同前正向 国学

天元龙下:四绿主运,同前正向

立老阳乾巽兼少阳,亥巳三分,坐天廐向太乙,旁照天皇天屏,文曲顺行,为双阳之位,乃父母依顺子之吉局。水左来,宜根或寅相兼,宜卯或乙相兼,出坤或午或丁;右来,宣坤或申相兼,宜午或丁相兼,出卯乙合法。当靣注...
评论  0  访客  0

发表评论